Al-anon, för familjer till beroende.

Bona via, för barn till beroende

Nordhemskliniken

Nar-Anon Familjegrupper

Respons Alkoholrådgivning

Allmän familjinformation på engelska: "Alcoholism and Its Effect on the Family"

Beroendekliniken

Adress

Kapplandsgatan 50B

414 78 Göteborg

Kontakta oss

Telefon: 031-24 48 06
Louise: 0703-87 80 05
Maria: 0703-87 80 84

E-mail: info@anhorigforeningen.se

Anhöriga som själva börjar missbruka

Drabbas