Självhjälpsgrupp
för dig som är förälder till barn med beroende

 

Vi är en grupp föräldrar som träffats regelbundet under några år.
Vårt främsta syfte är att stötta och hjälpa varandra då vi alla har vuxna barn som är eller har varit i missbruk.

Nu inleder vi ett samarbete med Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende och välkomnar nya föräldrar till oss.
Tillsammans är vi starkare och kan lyfta varandra när livet är tungt.
Att vara medberoende är en svår sits att befinna sig i. Men när man delar den så är man åtminstone mindre ensam.
Föräldragruppen bygger på att vi i samtal utifrån våra erfarenheter och situationer, kan vara ett stöd för varandra. Det är inget tvång att dela med sig, man kan bara sitta med och lyssna om man vill.

Att ha barn som är unga eller vuxna och som fastnat i ett missbruk innebär en stor sorg och förtvivlan.
Att få träffa andra föräldrar i liknande situation och då sätta ord på sin oro och rädsla kan ge en kraft och mod att klara sin vardag på ett bättre sätt.

 

För mer information och anmälan, kontakta Anja:
anja.annevik@gmail.com