Anhörigprogram

Anhöriggrupp

Känner du som anhörig att du vill ha mer kunskap om missbruk, beroende och medberoende? Det kan du få om du deltar i ett fördjupat program för anhöriga. Då får du träffa andra i en liknande situation och höra deras erfarenheter samt dela med dig av dina egna.
 Temaprogrammet leds av utbildad personal.

En anhöriggrupp ses 8 gånger, en gång i veckan kl.17:00 - 19:30

Var och en tar med egen fika och kaffe/te finns till självkostnadspris för 10 kronor, för medlemmar är deltagandet avgiftsfritt.

Vid varje träff har vi ett tema.

Man vinner mycket på att vara flera som träffas regelbundet under handledning!

 

Vill du veta mera om vad det innebär att vara med i en anhöriggrupp?

Hör gärna av dig så berättar vi mer!
Kontoret: 031-24 48 06
Susanne: 0703-87 80 84
Louise: 0703-87 80 05

Välkommen och anmäl dig till nästa anhöriggrupp.

För mer information om när gruppen startar se fliken Aktuellt

Adress

Kapplandsgatan 50B

414 78 Göteborg

Kontakta oss

Telefon: 031-24 48 06
Susanne: 0703-87 80 84
Louise: 0703-87 80 05
E-mail: info@anhorigforeningen.se

Anhöriga som själva börjar missbruka

Drabbas