Anhörigprogram

Anhöriggrupp

Känner du som anhörig att du vill ha mer kunskap om missbruk, beroende och medberoende? Det kan du få om du deltar i ett fördjupat program för anhöriga. Då får du träffa andra i en liknande situation och höra deras erfarenheter samt dela med dig av dina egna.
 Temaprogrammet leds av utbildad personal.

En anhöriggrupp ses 8 gånger, en gång i veckan kl.17:00 - 19:30

Var och en tar med egen fika och kaffe/te finns till självkostnadspris för 10 kronor, för medlemmar är deltagandet avgiftsfritt.

Vid varje träff har vi ett tema.

Man vinner mycket på att vara flera som träffas regelbundet under handledning!

 

Vill du veta mera om vad det innebär att vara med i en anhöriggrupp.

Hör gärna av dig så berättar vi mer. 031-24 48 06, mobil: 070-387 80 84

Välkommen och anmäl dig till nästa anhöriggrupp.

För mer information om när gruppen startar se fliken Aktuellt.

Självhjälpsgrupp

Efter avslutat program i en anhöriggrupp kan gruppen gå vidare som självhjälpsgrupp.

Genom att vara med i en självhjälpsgrupp får du möjlighet att tala fritt utan att bli avbruten eller kritiserad. Du får möjlighet att lyssna på andra, finna nya perspektiv och komma till nya insikter.

En självhjälpsgrupp är en samtalsgrupp som handlar om gruppens livssituationer som närstående till någon, som använder alkohol och/eller andra droger.

En grupp består av 5-8 personer som träffas en gång i veckan. De första gångerna finns en utbildad ”igångsättare” med som stöd, därefter är gruppen självgående och helt deltagarstyrd utan ledare.

Vill du veta mera om vad det innebär att vara med i en självhjälpsgrupp?

Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Adress

Kapplandsgatan 50B

414 78 Göteborg

Kontakta oss

Telefon: 031-24 48 06
Mobiltelefon: 070-387 80 84
E-mail: info@anhorigforeningen.se

Anhöriga som drabbas av missbruk

Drabbas