Community

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

 

Vi är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som grundades år 1997 av anhöriga i samarbete med Nordhemskliniken i Göteborg.

 

Vad vi erbjuder:

  • Individuella samtal:
    - Fysiskt i våra lokaler och även telefon/videosamtal.
  • Deltagande i Anhöriggrupp.
  • Sorgbearbetning:
    - Individuellt och i grupp.
  • Föreläsningar om vår förening och om att vara anhörig.

 

 

Hos oss kan du välja att vara anonym.

Vi har b.la. samarbete med Nordhemskliniken, Bona Via och Beroendekliniken.

 

En anhörig berättar om dennes upplevelse av föreningen:

Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende (benämns nedan som AHFAD) är en ideell förening som erbjuder hjälp till personer som lever nära, eller känner någon som är, eller har varit, beroende av alkohol och/eller andra droger. Att vara närstående till en drogberoende är ofta väldigt kämpigt och energikrävande. Det är vanligt att den medberoende mår dåligt och söker hjälp. Vid kontakt med sjukvården eller liknande så är det däremot väldigt ovanligt att det största problemet diskuteras – nämligen livet med den drogberoende.

 

När jag kom till AHFAD så möttes jag av en enorm värme. Personalen utstrålade trygghet och ömhet, vilket var positivt för mig. Det fanns färgglada stolar och tända värmeljus på bordet framför oss. Det var en avslappnad miljö. Jag fick frågan om jag vill ha någonting att dricka, kaffe eller te. Personalen är utbildad drog-, alkohol- och samtalsterapeut och de har själv en bakgrund som medberoende vilket alla i styrelsen också har.

Under min tid på AHFAD gick jag på enskilda samtal, jag var ensamstående med mina barn och hade svårt att komma iväg på kvällarna. Besöken var kostnadsfria och det råder total sekretess – tystnadsplikt är en självklarhet i deras verksamhet. Det händer även att terapeuten delar ut ”godis” i form av affirmationer skrivna på små lappar. Jag har fortfarande kvar mina lappar… ”Du är unik” står det på en av dem.

Jag fick förfrågningar om att vara med på gruppträffar men hade tyvärr ej möjlighet till detta. Personalen informerade om att gruppträffarna ger möjlighet att dela med sig av känslor och erfarenheter och att upptäcka att man inte är ensam. Gruppträffarna passar inte alla och då kan man i stället träffas under enskilda samtal. Jag förstår i efterhand vikten av att träffa andra personer i samma situation.

Jag blev informerad om att AHFAD arbetar utifrån 12-stegsmetoden men inte till punkt och pricka, de har ett eget program som de utformat själva. Gruppträffarna sker en gång i veckan, 8 träffar totalt. Under varje träff diskuteras ett tema, t ex gränssättning, rädsla eller skam och skuld. Terapeuten kan exempelvis läsa upp en dikt som tar upp just temat för dagen som man sedan kan diskutera.

 

Adress

Kapplandsgatan 50B

414 78 Göteborg

Kontakta oss

Telefon: 031-24 48 06
Louise: 0703-87 80 05
Maria: 0703-87 80 84

E-mail: info@anhorigforeningen.se

Anhöriga som själva börjar missbruka

Drabbas